İSTENEN BELGELER  • 3 Kişilik Komisyon (Tüzel Kişiler İçin 1 Kişi ve ya daha fazla; Gerçek Kişi için en az 3 kişi)
  • Nüfus Cüzdan Fotokopileri
  • Hasta Kişi İçinse Heyet Raporu ve Kimlik Fotokopisi
  • Keşif Özeti Raporu (Yetkili kurum veya mühendislik tarafından düzenlenecek ;Yardım Miktarı belirtilecek )
  • Kişi başı 2 şer adet resim (Komisyon için)
  • Kişilerin ikamet ve iletişim bilgileri
  • Yardım, Türkiye Genelinde ise dilekçede belirtilecektir ayrıca makbuz miktarı, cilt sayıları ve cilt üzerindeki rakamlar ve Komisyonda belirtilen kişilerin isimleridilekçede ayrıntılarıyla belirtilecek.
  • Kamu görevlileri için bağlı olduğu kurumdan izin belgesi.