siyasi parti kuruluş alındı belgesi (1).docx
SİYASİ PARTİ KURULUŞ İŞLEMLERİ

1-Valilik Makamına Dilekçe

2-Genel Merkez Tarafından Yapılan Atama Belgesi Yönetim ve Disiplin Kurulu üyelerini gösterir çizelge

3- Adli Sicil Beyanı

4- İkametgâh Belgeleri ve Nüfus Kayıt Örneği

5-Parti Tüzüğü (2 adet)

Hemen

SİYASİ PARTİLERİN GENEL KURUL TOPLANTI İŞLEMLERİ ÖNCESİ

1-Valilik Makamına talep dilekçesi

2-Genel kurul toplantısı olağanüstü ise gerekçeli yönetim kurulu kararı istenecektir.

3-Genel kurul ile ilgili yönetim kurulu kararı.

4-Dilekçe ekinde gündemi, yerini, günü, saati ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ait hususların

bildirilmesi gerekmektedir.

Hemen

SİYASİ PARTİLERİN GENEL KURUL TOPLANTISI SONRASI

1-Yönetim Kurulu Listesi(Asil ve Yedek)

2- Genel kurul divan tutanağı,

3- Adli Sicil Beyanı

4-Mazbata (Seçim Kurulu Kesin Sonuç Bildirgesi)

5-İkametgah Belgeleri ve Nüfus Kayıt Örneği

Hemen

SİYASİ PARTİLERİN YÖNETİM

KURULU DEĞİŞİKLİĞİ

1-Valilik makamına dilekçesi

2-Yönetim kurul toplantısı kararı (3 adet)

3-Yeni yönetime ait yönetim kurulu çizelgesi (3 adet)

4-Merkez Yeni Yönetim Atarsa Karar Fotokopisi (3 adet)

5- İkametgah Belgeleri ve Nüfus Kayıt örneği (3 adet)

6-Adli Sicil Beyanı (3 adet)

Hemen

SİYASİ PARTİLERİN ADRES

DEĞİŞİKLİĞİ

1-Valilik Makamına Dilekçe

2-Yönetim Kurulu Kararı

3-Noter Tasdikli Kira Kontratı

4-Apartman ise apartman yönetiminin muvakatı

Hemen